PARTNERS

Het tot stand komen van dit project is niet mogelijk geweest zonder de samenwerking met een aantal partners. Deze partners zijn vaak na een selectieprocedure gekozen door ons.
Onze belangrijkste partners:

 

Architect

Hulshof Architecten, Ineke Hulshof, heeft een voortrekkersrol in transformatieprocessen. Het bureau is betrokken bij veranderingen in zowel de ruimtelijke als de organisatorische aspecten van het bouwen.

Zij heeft uitgebreide ervaring met CPO projecten, bouwgroepen en de uitvoering van bouwprojecten.
www.hulshof-architecten.nl

 

Aannemer 

Aannemersbedrijf P. van Leeuwen, bouwkundig aannemersbedrijf met ruim vijfendertig jaar ervaring in de woning- en utiliteitsbouw. P. van Leeuwen werkt volgens een strakke planning en levert degelijk vakwerk.
www.pvanleeuwen.nl

 

Procesbegeleiding 

De Verandering VOF, adviesbureau voor projectbegeleiding en organisatieontwikkeling, Marieke van Ouwerkerk
De Verandering adviseert en begeleidt in allerlei vormen van Collectief (Particulier) Opdrachtgeverschap. Bij veel projecten ligt de nadruk op bijzondere doelstellingen als onderlinge zorg of sociale of ecologische duurzaamheid. De Verandering levert hierin ondersteuning die in de eerste plaats gericht is op het versterken van de rol van de opdrachtgever.
www.deverandering.com

 

Gemeente Amsterdam, stadsdeel West 

Het vernieuwingsplan ‘Expeditie Robert Scott, op weg naar een mooie toekomst’ is samen met bewoners opgesteld en in 2010 bestuurlijk vastgesteld. Het Stadsdeel en andere partijen hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om de sterk verouderde buurt te veranderen in een plek waar het prettig en veilig wonen is. Brede School de Springplank is inmiddels opgeleverd en ook een gedeelte van de openbare ruimte is al heringericht. De komende jaren volgen er nog een aantal projecten. Eén hiervan is het ombouwen van het voormalige schoolgebouw Amundsen tot woningen. Dit project is een belangrijk onderdeel van de vernieuwing van de Robert Scottbuurt.
Voor meer informatie over de vernieuwing van de Robert Scottbuurt kunt u kijken op west.amsterdam.nl