HET IDEE

Het project Amundsenhofje is ontstaan naar aanleiding van een oproep van Stadsdeel West van de Gemeente Amsterdam om in te schrijven op de verbouw van een voormalige kleuterschool tot woningen. Elke ‘bouwgroep’ kon daarvoor een voorstel schrijven dat volgens een van te voren bekend gemaakte selectieprocedure beoordeeld zou worden. Met een aantal geïnteresseerden hebben we de bouwgroep ‘Amundsenhofje’ opgericht, een plan ontwikkeld en ingediend.

Het was meteen duidelijk dat we zo duurzaam mogelijk wilden bouwen en wonen. We zouden in de gelegenheid komen zelf onze manier van wonen vorm te geven, dus we wilden dat ook zo verantwoord mogelijk doen: hergebruik, energiebesparende maatregelen en duurzame energiebronnen. Ons voorstel werd als beste van de ingediende plannen beoordeeld en het project werd aan ons, bouwgroep Amundsenhofje, gegund.

idee plaatje

DUURZAAM MAATSCHAPPELIJK INITIATIEF

We bouwen het Amundsenhofje in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, kort: CPO. De leden vormen een doorsnee van de maatschappij en vanuit het hofje zullen we activiteiten organiseren die gericht zijn op het versterken van het buurtleven.

Het hergebruik van de school als woningen – in plaats van sloop en nieuwbouw – is een duurzame vorm van bouwen. Bij het (ver)bouwen van de woningen gaan we zoveel mogelijk materialen hergebruiken. We zullen stenen die vrijkomen door het maken van extra ramen en deuren gebruiken voor het maken van de erfafscheiding. Ook trapleuningen krijgen een nieuwe bestemming als onderdeel van de poorten van het hofje.

Onze energievoorziening zal voornamelijk duurzaam zijn. We hebben gekozen voor een warmte-koude-opslag (WKO) voor warm water en lagetemperatuurverwarming. De benodigde elektriciteit wordt zoveel mogelijk geproduceerd door zonnepanelen op de platte daken van de voormalige school en de nieuwbouw. Om de energiebehoefte zoveel mogelijk te beperken wordt er veel aandacht besteed aan isolatie van vloeren, daken, muren en ramen. Ons dak wordt een groen sedumdak (kijk hiervoor ook bij ‘Duurzaamheid’). Dit heeft een isolerende werking en voor de omliggende woningen een groene uitstraling.

Het Amundsenhofje zal een sociale functie hebben. De gemeente duidt dit aan met de term ‘ogen op het plein’. Het realiseren van woningen aan het Robert Scottplein moet de sociale structuur van de buurt versterken.

idee 02

 

DE DOELGROEP

We hebben uitgebreid geworven in Amsterdam en daarbuiten om kopers voor de tien woningen te vinden. De enige voorwaarde voor deelname van het project was instemmen met de doelen van het project (duurzaamheid, betrokkenheid op elkaar en de buurt). We, de kopers, blijken mensen met middeninkomens te zijn die in de stad willen blijven wonen op een betrokken en duurzame manier, zowel gezinnen met jonge kinderen als huishoudens met mensen van iets oudere leeftijd. We zouden dit duurzame project nooit alleen hebben kunnen realiseren. Juist het collectieve karakter van het project maakt het mogelijk deze duurzaamheidsdoelen te bereiken.