CPO KORT
Bron: cpostart.nl

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (afkorting: CPO) betekent dat u samen met een aantal andere mensen een proces aangaat om tot een woningbouwproject te komen. CPO is een vorm van zelfbouw. Vanaf de start van het proces heeft u invloed op hoe uw woning en/of woonomgeving eruit komen te zien. Gezamenlijk vormt u in de beginfase een stichting of vereniging (zonder winstoogmerk). Deze vereniging houdt in dat u als groep een rechtspersoon vormt waarmee u opdrachtgever bent voor alles wat er daarna gaat gebeuren. Als vereniging bepaalt u onder andere met welke (professionele) partijen u het proces aangaat. De gemeente is in alle gevallen een partij waarmee wordt samengewerkt omdat zij de kavels beschikbaar stelt en randvoorwaarden schept waaronder het CPO-project gerealiseerd moet worden.
Ben je nieuwsgierig geworden naar het principe van CPO en wil je er meer van weten, kijk dan ook eens op de site van het onafhankelijk platform: cpostart.
Daar worden meerdere projecten die lopen uitgelicht en wie weet kun jij je zelfs wel ergens op in schrijven!